29 september 2016

Enjoy

Hi!
It's been a few days since my last post. In the meantime I've been working hard on some other things that keep me busy :) But today I'm back to share a card with you again. I made this card for the current More Than Words card challenge, for which the assignment is to create a card or tag with the word 'Enjoy' on it. I thought this card would be perfect for two friends of mine who recently bought their very own house.

Hoi!
Mijn laatste post is alweer van een paar dagen geleden. In de tussentijd ben ik druk geweest met allerlei andere leuke dingen :) Maar vandaag kan ik weer een kaartje laten zien. Deze kaart maakte ik voor de More Than Words kaartenchallenge, waarvoor de opdracht is om een kaart of tag met het woord 'Enjoy' te maken. Ik vond dit kaartje wel toepasselijk voor twee vrienden die onlangs samen hun eerste huis hebben gekocht. 


 I used papers and chipboard from Graphic 45's Eerie Tale collection on my card. Besides, I used some woord leaves, a chipboard banner and a resin birdhouse. The kraft ticket is from Tim Holtz.

Ik heb papier en chipboard uit de Graphic 45 Eerie Tale lijn gebruikt op mijn kaart. Daarnaast heb ik een aantal houten blaadjes, een chipboard banner en een resin vogelhuisje op mijn kaart verwerkt. Het kraft ticket is verder van Tim Holtz.


Thank you for stopping by!

Dankjewel voor je bezoekje!

23 september 2016

Another Two Cards for Graphic 45

Last week I was a guest designer for Graphic 45. I already showed you two cards that I made last week and today I will show you another two cards I made with the wonderful Children's Hour collection. The first one is very summery, while the second one is meant for Christmas. Well, you could say I love variation! ;)

Vorige week was ik gastdesigner voor Graphic 45. Ik liet je toen al twee kaarten zien die ik voor hen had gemaakt. Vandaag kan ik de andere twee kaarten die ik met de Children's Hour collectie maakte, op mijn blog showen. De eerste is heel zomers, terwijl de tweede een echte kerstkaart is. Ach ja, ik houd van variatie zullen we maar zeggen! ;)


Graphic 45 supplies:
Children’s Hour papers: May Montage, June Collective
Children’s Hour 12x12 Calendar Pad
Children’s Hour Journaling Chipboard

On this card I worked with the papers from the months of May and June. I love this pink/blue colour combination.

Op deze kaart gebruikte ik het papier van de maanden mei en juni. Ik blijf roze/blauw een mooie kleurencombinatie vinden.


My second card is a typical Christmas card that features quite a lot of fussy cutting. This is something I really love about Graphic 45's papers: there are always so many pretty elements that you can cut out from the papers.

Mijn tweede kaart is een traditioneel kerstkaartje met veel knipwerk. Dat is meteen iets wat ik zo leuk vind aan het papier van Graphic 45: er zijn zoveel leuke elementen die je uit het papier kunt knippen.


Graphic 45 supplies:
Children’s Hour papers: December Collective, December Montage
Children’s Hour 12x12 Calendar Pad
Children’s Hour Decorative Chipboard 


Thank you for stopping by!
Have a great weekend!

Dankjewel voor je bezoekje! 
Ik wens jullie een goed weekend!

20 september 2016

Love Is in the Air Card for ScrapBerry's

One of my favourite ScrapBerry's collections is definitely 'Birds of Paradise'. The papers in this collection are decorated with the most beautiful birds and flowers. This collection also comes in a lovely combination of pink, purple, green and grey. I just love it! Today I have a card to show that I made with this collection for the ScrapBerry's blog.

Een van mijn favoriete ScrapBerry's collecties is absoluut 'Birds of Paradise'. Het papier uit deze lijn is versierd met de mooiste vogels en bloemen. Ook vind ik het kleurenpalet van deze lijn prachtig: roze, paars, groen en grijs. Zo mooi! Vandaag heb ik een kaart te laten zien die ik met deze lijn heb gemaakt voor de ScrapBerry's blog.


ScrapBerry's Supplies:
Birds of Paradise papers:
My Melody 
Tropical
Plumes Tweet

Set polymer items Fairy Tale Birds


Thank you for stopping by!
Have a great week!

Dankjewel voor je bezoekje!
Fijne week!

18 september 2016

Authentique Felicity Lay-Out

Hi!
I hope you are having a wonderful weekend!
Today I will show you a lay-out I made for the Authentique blog with the wonderful Carefree collection. It's a lay-out about my mother with lots of sunny colours and details.

Hoi!
Ik hoop dat jullie een fijn weekend hebben.
Vandaag heb ik een lay-out te laten zien die ik voor de Authentique blog heb gemaakt met de mooie Carefree collectie. Het is een lay-out over mijn moeder met veel zonnige kleuren en details.


Authentique Supplies:
Felicity papers: One, Two, Five, Six
Felicity 12x12 Details Cardstock Stickers
Felicity 6x6 Bundle Paper Pad 


I cut out a few butterflies from the "Six" paper, both the 12x12" and the 6x6" version of it. I also embellished my lay-out with two pieces of corrugated cardboard, two flowers, resin embellishments and a charm.

Ik heb een aantal vlinders uitgeknipt uit het "Six" papier, zowel uit de grote als uit de kleine vellen. Ook heb ik mijn lay-out met twee stukjes karton, twee bloemen, resin embellishments en een bedeltje versierd.Have a wonderful day!

Nog een fijne dag!

17 september 2016

Graphic 45 Alumni Blog Takeover

A few months ago I received a very exciting e-mail from Charee: she asked me if I would like to make a few projects for Graphic 45 as an alumni design team member. Of course I said yes! Even after my design team term for Graphic 45 had come to an end, I have created many things with their products. Just because I love everything they come up with!
This week my blogpost for the Alumi Blog Takeover went live on the Graphic 45 blog. I made several lay-outs and cards and a tag for my blogpost. Today I will show you two of the cards that I made.

Een paar maanden geleden kreeg ik een leuk mailtje van Charee: ze vroeg me of ik een paar projecten wilde maken voor Graphic 45 als voormalig designteamlid. Natuurlijk zei ik meteen ja! Ook nu ik niet meer in hun designteam zit, maak ik nog graag en regelmatig dingen met hun mooie producten. Gewoon omdat ik er niet vanaf kan blijven!
Deze week stond mijn blogpost voor de Alumni Blog Takeover op de Graphic 45 blog. Voor mijn blogpost heb ik een aantal kaarten en lay-outs en een tag gemaakt. Vandaag laat ik alvast twee van mijn kaarten zien.


For this card, I used the wonderful Rare Oddities collection. This collection was actually designed for Halloween, but it's perfect for other occasions as well.

Voor deze kaart gebruikte ik de mooie Rare Oddities collectie. Dit is eigenlijk een Halloweenlijn, maar hij leent zich ook goed voor andere gelegenheden. 


Red and blue is one of my favourite colour combinations, so the July papers from the Children’s Hour paper pad have totally got me smitten. This card was made with the July sheets from this collection.

Rood en blauw is een van mijn favoriete kleurencombinaties. Ik vind de July vellen uit de Children's Hour lijn dan ook prachtig. Met dat papier maakte ik onderstaande kaart.


I fussy cut several elements from the papers and also used the coordinating die-cuts and chipboard pieces from Graphic 45.

Ik heb een aantal elementen uit het papier geknipt en heb ook bijpassende die-cuts en chipboard van Graphic 45 gebruikt.


Thank you for stopping by!
Have a great weekend!

Dankjewel voor je bezoekje!
Fijn weekend!

13 september 2016

Winter Card for Kaisercraft Challenge

Did I make a card again? Yes, I did. I had all my supplies lying on my desk to make a lay-out, but for some reason I again ended up using these supplies to make a card ;) 
This is a winter card that I made for the current Kaisercraft challenge with papers from several different Kaisercraft collections and Collectables die-cuts from the Frosted series.

Alweer een kaart? Ja, alweer. Ik had alles klaarliggen op mijn bureau om een layout te maken, maar om een of andere reden kwam er toch weer een kaartje uit mijn handen ;)
Deze winterse kaart maakte ik voor de wedstrijd bij Kaisercraft. Ik heb papier uit verschillende Kaisercraft lijnen gecombineerd met de Collectables die-cuts uit de Frosted serie.


This is the beautiful moodboard that I drew inspiration from. I was inspired by the colours and wintery elements in the moodboard.

Op dit mooie moodboard is mijn kaart gebaseerd. Ik liet me inspireren door de kleuren en winterse elementen in het moodboard.


As you can see on the picture below, I lifted some elements by attaching them on a piece of cardboard.

Zoals je op onderstaande foto beter kunt zien, heb ik een aantal elementen op mijn kaart iets verhoogd door ze op een stukje dik karton te plakken. 


Thank you for stopping by!
Have a wonderful week!

Dankjewel voor je bezoekje!
Ik wens jullie een fijne week toe!

09 september 2016

Thankful Card (Maja Design Moodboard)

A few days ago I promised you that I would share a lay-out soon, but I actually have a card to show you again. I am definitely in a cardmaking mood lately, but this weekend I will also post a lay-out again for sure ;)
I made the card below for the current Maja Design moodboard with their Fika collection and also used some beautiful Sizzix dies.

Een paar dagen geleden beloofde ik dat ik snel weer een lay-out zou laten zien. Maar die belofte heb ik een beetje verbroken, want ook vandaag plaats ik weer een kaart. Ik heb gewoon weer de kaartensmaak te pakken, maar dit weekend volgt er zeker ook weer een lay-out op mijn blog ;)
Onderstaande kaart heb ik gemaakt voor het Maja Design moodboard met hun Fika collectie. Ook gebruikte ik een paar mooie mallen van Sizzix.


I was mainly inspired by the colours and the outdoors theme of the moodboard. 

Ik liet me vooral inspireren door de kleuren en het buitenthema van het moodboard.


I also used the following Sizzix dies on my card to make the leaves:

Ik gebruikte de volgende Sizzix mallen op mijn kaart om de bladeren te maken:


Thank you for stopping by!
Have a great weekend!

Dankjewel voor het langskomen!
Fijn weekend!

07 september 2016

Christmas Card for Prima Marketing

What's wrong with me? It's sunny weather outside and I'm creating Christmas cards already... But I do love it! I made this Christmas tag for the Prima Card and Tag challenge. I used the gorgeous Victorian Christmas collection to make this tag.

Oeps, wat is er met mij aan de hand? Het is lekker zonnig buiten en ondertussen ben ik kerstkaarten aan het maken... Maar ik blijf het leuk vinden om te doen. Deze kersttag maakte ik voor de Prima Card and Tag challenge. Ik gebruikte de prachige Victorian Christmas collectie.


This is the sketch that my tag was based upon. I replaced the flower by a chipboard Christmas tree and Santa. I also used a Sizzix die to create the doodle circle on my background.

Dit is de sketch waarop mijn tag is gebaseerd. Ik heb de bloem vervangen door een chipboard kerstboom en kerstman. Voor de cirkel op mijn achtergrond heb ik een Sizzix mal gebruikt.
Thank you for stopping by!
I will be back with a lay-out to show you soon :)

Dankjewel voor je bezoekje!
Ik ben er snel weer met een lay-out :)

06 september 2016

Halloween Card (Graphic 45)

Although we don't celebrate Halloween in my neighbourhood, I really felt like creating a Halloween card. I love the Steampunk Spells collection from Graphic 45 and just couldn't resist using the "Wishing you a happy Halloween" banner. So I decided to make this card to play along with the Graphic 45 Dark Side challenge.

Hoewel we in (ons deel van) Nederland geen Halloween vieren, had ik echt even zin om een kaart voor Halloween te maken. Ik vind de Steampunk Spells lijn van Graphic 45 zo leuk en vond in het bijzonder de "Wishing you a happy Halloween" tekst te leuk om niet te gebruiken. Dus besloot ik dit kaartje te maken en daarmee mee te doen aan de Graphic  45 Dark Side wedstrijd.


I cut out different elements from the papers and also used a die-cut and a few chipboard pieces from the Steampunk Spells collection.

Ik heb verschillende elementen uit het papier geknipt en heb ook een die-cut en een aantal chipboard figuren uit de Steampunk Spells collectie op mijn kaart verwerkt. 


Thank you for stopping by!
Have a great week!

Dankjewel voor je bezoekje!
Ik wens jullie een fijne week!

03 september 2016

Art of Nature Card for ScrapBerry's

ScrapBerry's has released so many gorgeous collections lately that it's sometimes hard to choose a collection to work with. For today's blogpost on the ScrapBerry's blog I decided to make something with the beautiful Art of Nature collection. This is the card that I made. 

ScrapBerry's heeft de laatste tijd zoveel mooie lijnen uitgebracht dat ik soms niet eens kan kiezen met welke lijn ik nu weer aan de slag wil. Een van die nieuwe lijnen is de mooie Art of Nature collectie. Hiermee maakte ik dit kaartje voor de ScrapBerry's blog.


ScrapBerry's Supplies:
The Art of Nature papers:
Fontainebleau
Tender
Pink Sky at Night
Cards 2

Other supplies:
Set of embellishments № 4 Fall in love
Set polymer items Fairy Tale. Birds


Thank you for stopping by!
Have a wonderful weekend!

Dankjewel voor je bezoekje!
Fijn weekend!

01 september 2016

ScrapBerry's September Challenge

 Hi!
It's the first day of September already. Wow, time goes by so quickly! This also means that it's time for a brand new challenge over at the ScrapBerry's blog. This month it's all about children and you can make any project of your choice with this theme.
I decided to make a card with the lovely Forest Friends collection.

Hoi!
Het is alweer de eerste dag van september. Wat gaat de tijd toch snel voorbij! Op de eerste dag van september is er ook weer een nieuwe wedstrijd op de ScrapBerry's blog verschenen. Deze maand draait het in onze challenge om het thema kinderen. Je kunt een project naar jouw keuze maken met dit thema om kans te maken op een leuke prijs. 
Ik besloot als voorbeeld een kaart te maken met de mooie Forest Friends collectie.


I cut out all the tiny images from the papers and arranged them in a nice way to create the scenery on my card. The flair button with the heart on it is also from ScrapBerry's.

Ik heb alle kleine plaatjes uit het papier geknipt en hiermee een leuk design gecreëerd op mijn kaart. Ook gebruikte ik een hart button van ScrapBerry's op mijn kaart. 


For more information about the challenge, check out the ScrapBerry's blog.
Thank you for stopping by!

Voor meer informatie over de wedstrijd kun je hier een kijkje nemen.
Dankjewel voor het langskomen!

31 augustus 2016

Canvas + Tutorial

I always love watching video tutorials from other artists, but thus far I haven't made one myself yet. That was until I made the second round of the Bo Bunny design team call. One of the requirements for the second round was to make a video tutorial. Unfortunately I didn't make the Bo Bunny design team, but I still wanted to show you my video. 
For this video, I made the canvas below with the Butterfly Kisses collection and several mixed media. 

Ik vind het altijd leuk om video tutorials bij anderen te bekijken, maar had er tot nu toe nog nooit eentje zelf gemaakt. Tot nu toe, want voor de tweede ronde van de Bo Bunny design team call was de opdracht om een video tutorial te maken. Helaas ben ik uiteindelijk niet als design team lid gekozen, maar toch wil ik graag mijn video laten zien. 
Voor deze video heb ik onderstaande canvas gemaakt met de Butterfly Kisses collectie en verschillende mixed media. 


You can watch my video below. All credits for the editing part are for my brother Joeri. Without him my video would have probably looked a lot less professional ;) 

Je kunt mijn video hieronder bekijken. Alle credits gaan naar mijn broertje Joeri, die de video voor mij heeft bewerkt. zonder hem zou de video er waarschijnlijk een stuk meer amateuristisch hebben uitgezien ;) 


Thank you for stopping by!

Dankjewel voor je bezoekje!

28 augustus 2016

Friend (More Than Words & Stuck?! Sketches)

Hi! I hope your weekend has been wonderful. As I told you before, I had a busy day filled with two birthday parties yesterday. So I decided to relax a bit today. I made a lay-out for two challenges: Stuck?! Sketches and More Than Words. Here it is...

Hoi! Ik hoop dat jullie een fijn weekend hebben gehad. Zoals ik in mijn vorige blogpost vertelde, had ik gisteren een drukke dag met twee verjaardagen. Daarom besloot ik vandaag een beetje uit te rusten. Ik maakte een lay-out voor twee challenges: Stuck?! Sketches en More Than Words. Dit is 'm geworden...


The challenge over at More Than Words is to create a lay-out about the theme 'friends' and to incorporate circles in it. I decided to scrap a photo of my best friend Avila with her two rabbits. At the day this photo was taken, I felt a little down. Avila invited me to her house to play with her rabbits and that really cracked me up. She's definitely an amazing friend!
The circles on the background of my lay-out were all handdrawn with a black fineliner.

De opdracht bij More Than Words is om een lay-out te maken met het thema 'vrienden' en om daar ook cirkels in te verwerken. Ik besloot een foto te scrappen van mijn beste vriendin Avila met haar twee konijnen. Op de dag dat deze foto is genomen, voelde ik me een beetje down. Avila nodigde me uit om naar haar huis te komen en met de konijnen te spelen. Zo wist ze me echt op te vrolijken. 
De cirkels zie je terug in de getekende rondjes op het achtergrondvel.


I was also inspired by the beautiful Stuck?! Sketches sketch below.

Ook liet ik me inspireren door deze mooie sketch van Stuck?! Sketches.
The papers that I used are from Prima Marketing's Heaven Sent collection. I cut out several rabbits and an hot-air balloon from the papers.

Het papier dat ik gebruikte, komt uit de Heaven Sent collectie van Prima Marketing. Ik heb verschillende konijnen en een luchtballon uit het papier geknipt.


The lovely butterflies were a gift from a friend of mine who has been studying in Japan for 5 months. She bought them at a very cute papercraft store and I just love them.

De leuke vlindertjes waren een cadeau van een vriendin die 5 maanden in Japan heeft gestudeerd en net terug is gekomen. Ik vind ze zo leuk!


Thank you for stopping by!

Dankjewel voor je bezoekje!

26 augustus 2016

Fresh Summer Card

It's Friday, so that means it's weekend again. Yay! Do you have anything fun planned for this weekend? I'm going to two birthday parties tomorrow, so it's going to be a busy day. But let's take some rest first ;)
To start off the weekend I would like to show you a fresh, summery card that I made. I made it for two chalenges: the Maja Design moodboard challenge and the More Than Words mini challenge. I also used some of my favourite Sizzix dies on this card.

Het is weer vrijdag en dus het begin van het weekend. Altijd fijn! Gaan jullie nog iets leuks doen? Ik heb morgen niet een maar twee verjaardagen, dus dat wordt een druk dagje. Maar nu eerst nog even lekker rustig aan doen!
Net voor het begin van het weekend heb ik ook een nieuw kaartje te laten zien. Deze kaart heb ik gemaakt voor twee wedstrijden: de Maja Design moodboard challenge en de More Than Words mini challenge. Ook gebruikte ik een aantal mooie Sizzix mallen op mijn kaart. 


I was inspired by the More Than Words challenge to use the word "Best" on my card.

Ik liet me inspireren door de More Than Words challenge om het woord "Best" op mijn kaart te gebruiken.


I was also inspired by the wonderful mood board over at the Maja Design blog. I used the red/green/cream colour palette in this moodboard as well as the summery feel to this moodboard on my card.

Ik liet me ook inspireren door het mooie moodboard van Maja Design. Ik gebruikte het rood/groen/crèmekleurige kleurenpalet op mijn kaart, evenals de zomerse uitstraling van het moodboard.


I also used the following Sizzix dies on my card:

Ook gebruikte ik de volgende Sizzix mallen op mijn kaart:


Have a great weekend!

Fijn weekend!

25 augustus 2016

Back to School Cards for Authentique

It's (almost) time to go back to school! Well, not for me actually, because I just graduated from Uni ;) But I still couldn't resist creating a couple of back to school cards. I made these two cards for the Authentique blog and used their wonderful Studious collection. Don't you just love the adorable vintage images in these papers?

Het is (bijna) tijd om weer naar school te gaan. Of nou ja, ik zal zelf niet in de schoolbanken te vinden zijn in september, omdat ik net ben afgestudeerd ;) Toch kon ik het niet laten om een paar kaartjes in 'back to school'-thema te maken. Deze twee kaarten heb ik gemaakt voor de Authentique blog met hun mooie Studious collectie. Zijn de schattige vintage plaatjes in deze papierlijn niet enig?


I used the 6x6" paper pad and the cardstock sticker sheet for this card. I framed the sticker of the boy and the girl with a chipboard frame to turn it into the central element on my card. I also cut out a bird and two stars from the papers to further decorate my card.

Voor de eerste kaart heb ik de paper pad van 15x15 cm en het bijpassende stickervel gebruikt. De sticker van het schoolgaande jongetje en meisje heb ik omlijst met een chipboard frame. Ten slotte heb ik een vogel en twee sterren uitgeknipt om mijn kaart verder mee te versieren.


My second card has more or less the same design. I used different layers of papers and framed a vintage image in the middle of my card. This time I used two wood birds as a finishing touch.

Mijn tweede kaart is op min of meer dezelfde manier vormgegeven: wederom gebruikte ik verschillende laagjes papier en zie je in het midden van mijn kaart een omlijste afbeelding. Dit keer versierde ik mijn kaart met twee houten vogels. 

Bedankt voor je bezoekje!
Nog een fijne week!

Thank you for stopping by!
Have a great week!

22 augustus 2016

Relax (Authentique Paper & My Creative Sketches)

A few weeks ago I showed you a Christmas card I made with Authentique's wonderful Classic Christmas collection. But did you know that you can also use this collection for non-Christmas projects? Today I will show you a lay-out I made with this collection about our kitty Beertje. It is based upon the current sketch over at My Creative Sketches.

Een paar weken geleden liet ik al een kerstkaart zien die ik had gemaakt met Authentique's mooie Classic Christmas collectie. Maar wist je dat je deze lijn ook goed kunt gebruiken voor creaties zonder een kersttintje? Vandaag laat ik een lay-out zien die ik met deze collectie heb gemaakt over onze poes Beertje. Deze lay-out is gebaseerd op de sketch van My Creative Sketches.


I stuck pretty close to the sketch, but I only used one picture instead of two pictures. I replaced the stars in the sketch by a row of chipboard gears.

Ik heb de sketch best wel nauwkeurig gevolgd, maar heb wel één in plaats van twee foto's gebruikt. De sterren in de sketch heb ik vervangen door een rij chipboard tandwielen.
As you can see, I used quite a lot of layers on my lay-out. I used mainly red and green papers from the Classic Christmas collection, because I thought they matched my photo quite well.

Zoals je kunt zien, heb ik veel gebruik gemaakt van laagjes. Ik heb vooral rood en groen papier uit de Classic Christmas lijn gebruikt, omdat ik die kleuren goed bij mijn foto vond passen.


Thank you for having a look!
Have a great week!

Dankjewel voor je bezoekje!
Nog een fijne week!

21 augustus 2016

Another Card for the Kaisercraft Challenge

I loved the Kaisercraft sketch so much that I decided to make another card with it. This time I used completely different papers in a beachy rather than Christmas style. 

Ik vond de Kaisercraft sketch zo leuk dat ik besloot om er nog een kaart mee te maken. Deze keer gebruikte ik een heel andere papierlijn en maakte ik een kaart in strand- in plaats van kerstsfeer.


This is the sketch that I was inspired by. I was mainly inspired by the borders in the sketch and used different strips of paper to resemble them on my card. 

Dit is de sketch waardoor ik me liet inspireren. Ik haalde vooral inspiratie uit de stroken in de sketch en heb hiervoor dunne strookjes papier op mijn kaart gebruikt.

As you can see on the photo below, I also layered several coordinating die-cuts on top of each other with foamtape.

Zoals je op onderstaande foto kunt zien, heb ik ook een aantal die-cuts met foamtape op elkaar geplakt.


Enjoy the rest of your weekend!

Nog een fijn weekend!